DEKO Due C 1

Informácie o produkte

Rozmery

1200 mm

612 mm

472 mm

491 kg

37 kg

Informácie o teple

6 kW

81%

1,65 kg/h

25 cm