DEKO Due S 4

Informácie o produkte

Rozmery

1200 mm

612 mm

434 mm

508 kg

26 kg

Informácie o teple

6 kW

81%

1,65 kg/h

25 cm