BLANKA

Informácie o produkte

Rozmery

1824 mm

912 mm

530 mm

1790 kg

Informácie o teple

71,6 kWh

7,6 h

25,2 h

42,3 h

85%

20 kg

33 cm