LATUS L

Informácie o produkte

Rozmery

1536 mm

1176 mm

530 mm

1920 kg

Informácie o teple

56,4 kWh

7,3 h

27,4 h

50,2 h

84%

16 kg

33 cm