LEILA 1

Informácie o produkte

Rozmery

1505 mm

910 mm

490 mm

1400 kg

95 kg

Áno

Informácie o teple

50-57 kWh

2,3 / 7,3 kW/h

4,9 h

17,0 h

26,6 h

82%

2:30

15 kg

33 cm