LEILA 6

Informácie o produkte

Rozmery

1575 mm

910 mm

525 mm

1560 kg

100 kg

Áno

Informácie o teple

50-57 kWh

2,3 / 7,3 kW/h

4,9 h

17,0 h

26,6 h

82%

2:30

15 kg

33 cm