VIVECA 1

Informácie o produkte

Rozmery

1295 mm

1400 mm

560 mm

1820 kg

170 kg

Áno

Informácie o teple

50-57 kWh

2,5 / 8,5 kW/h

4,7 h

17,4 h

27,1 h

82%

2:30

15 kg

33 cm