CHA

Informácie o produkte

Rozmery

1244 mm

624 mm

570 mm

865 kg

Informácie o teple

26.8 kWh

4,2 h

14,7 h

24,7 h

75%

8 kg

33 cm