SAGA 1

Informácie o produkte

Rozmery

1488 mm

808 mm

472 mm

1180 kg

Informácie o teple

33 kWh

5,0 h

20,2 h

33,9 h

77%

10 kg

25 cm