BLANKA ANGOLO

Informácie o produkte

Rozmery

1824 mm

792 mm

1880 kg

Informácie o teple

68-76 kWh

20 kg

33 cm