BLANKA ANGOLO-1

Informácie o produkte

Rozmery

1824 mm

860 mm

1935 kg

Informácie o teple

68-76 kWh

20 kg

33 cm