JOYA ANGOLO

Informácie o produkte

Rozmery

1536 mm

792 mm

1580 kg

Informácie o teple

60,1 kWh

5,1 h

21,6 h

41,6 h

85%

16 kg

33 cm