EVA 1

Informácie o produkte

Rozmery

945 mm

1120 mm

700 mm

1520 kg

170 kg

Informácie o teple

48-54 kWh

2:00

15 kg

33 cm

33 cm