ELENA 1

Informácie o produkte

Rozmery

980 mm

700 mm

525 mm

840 kg

Informácie o teple

26-30 kWh

1:30

8 kg

25 cm