METTE 1

Informácie o produkte

Rozmery

945 mm

840 mm

665 mm

1070 kg

115 kg

Informácie o teple

38-43 kWh

2:00

12 kg

25 cm