ESSI 1

Informácie o produkte

Rozmery

945 mm

790 mm

525 mm

840 kg

90 kg

Informácie o teple

33-37 kWh

2:00

10 kg

25 cm