AMA

Informácie o produkte

Rozmery

1536 mm

912 mm

834 mm

2280 kg

Informácie o teple

66-74 kWh

20 kg

33 cm