MEERI 1

Informácie o produkte

Rozmery

1715 mm

1050 mm

1050 mm

3395 kg

215 kg

Informácie o teple

82-92 kWh

3:00

25 kg

50 cm