CENTUS 2

Informácie o produkte

Rozmery

1650 mm

594 mm

514 mm

555 kg

Informácie o teple

35-40 kWh

2,9 / 2,0 kW/h

2,5 h

9,6 h

15,3 h

84%

10 kg

25 cm