Pec na všetky účely – kúrte, ako chcete

Účel použitia a tepelné vlastnosti pecí sa líšia. Čím starostlivejšie bola pec vybraná, aby vyhovovala vašim potrebám a veľkosti vášho domu, tým lepšie sú výsledky.

Naše teplo-akumulačné mastencové pece uvoľňujú teplo až po dobu 48 hodín, injektorové teplo-akumulačné pece po dobu 24 hodín a malé kachle štyri hodiny.Vzhľadom na priestor, ktorý sa má vykurovať, správna veľkosť záleží aj na tom, aká je budova, jej tepelná izolácia, ventilácia a povrch vonkajších stien a okien.

Priestor vykurovaný pecou je tiež ovplyvnený tvarom budovy, deliacimi stenami a umiestnením pece. Prakticky, pec poskytuje teplo najlepšie, ak je na mieste, kde ju vidno.

Ak je pec primárne určená na vytvorenie príjemnej atmosféry alebo na poskytovanie doplnkového tepla, tak sú vhodné aj pece, ktoré poskytujú menej tepelnej energie. V skutočnosti môžu nadmerne efektívne pece vyhriať miestnosť až príliš.

Nasledujúce diagramy ukazujú, aký veľký priestor môžu pece s rozličným tepelným výkonom (kWh) vyhriať pri rozdielnych vonkajších teplotách.