JOYA TUNNEL

Informácie o produkte

Rozmery

1536 mm

912 mm

530 mm

1465 kg

Informácie o teple

56,6 kWh

5,9 h

20,8 h

35,5 h

82%

16 kg

33 cm