BLANKA TUNNEL

Informácie o produkte

Rozmery

1824 mm

912 mm

530 mm

1745 kg

Informácie o teple

73,7 kWh

7,6 h

25,0 h

41,9 h

85%

20 kg

33 cm