LATUS TUNNEL L

Informácie o produkte

Rozmery

1536 mm

1176 mm

530 mm

1875 kg

Informácie o teple

59,2 kWh

7,2 h

27,2 h

49,8 h

85%

16 kg

33 cm