MARKETTA DUO 3

Informácie o produkte

Rozmery

1715 mm

910 mm

840 mm

2495 kg

160 kg

Áno

Informácie o teple

74-84 kWh

1,7 / 9,9 kW/h

5,8 h

23,0 h

40,6 h

81%

2:45

24 kg

33 cm

33 cm