HESTIA ANGOLO SOLO

Informácie o produkte

Rozmery

1824 mm

792 mm

1755 kg

Informácie o teple

58,6 kWh

6,6 h

21,9 h

35,5 h

85%

16 kg

33 cm