CAROLINA SOLO 3

Informácie o produkte

Rozmery

1715 mm

805 mm

805 mm

1865 kg

125 kg

Áno

<

Informácie o teple

68-76 kWh

2,2 / 9,5 kW/h

6,2 h

20,9 h

33,5 h

80%

2:30

20 kg

33 cm