CAROLINA SOLO 2

Informácie o produkte

Rozmery

1715 mm

840 mm

840 mm

1935 kg

125 kg

Áno

Informácie o teple

68-76 kWh

2,2 / 9,5 kW/h

6,2 h

20,9 h

33,5 h

80%

2:30

20 kg

33 cm