Pec od NunnaUuni spaľuje drevo čisto a efektívne

Metóda horenia Golden Fire vyvinutá a patentovaná spoločnosťou NunnaUuni je založená na správnom smerovaní vzduchu, čo zaisťuje, že správne množstvo vzduchu sa použije v rozličných fázach horenia. To je možné, pretože rošt, ktorý používame v našich peciach, je skonštruovaný špeciálne s dierami a vybavený regulátorom, ktorý zaisťuje, že množstvo kyslíku ostane správne počas rozličných fáz kúrenia, od založenia ohňa až po popol.

Vďaka metóde Golden Fire je drevo splyňované a horí neustále pri vysokých teplotách, dokonca aj pri teplotách 800 – 1200 stupňov Celzia. To zvyšuje energetickú efektivitu pece a tiež redukuje škodlivé emisie.

V peciach s tradičným roštom sa skoro jeden z 15 kilogramov dreva potrebných na vykurovanie zničí kvôli neúplnému spaľovaniu. To znamená, že produkcia tepla pece od NunnaUuni využívajúca metódu Golden Fire je približne o sedem percent efektívnejšia.

Práve preto je koncentrácia škodlivých častíc, uhľovodíka a kysličníka uhoľnatého len zlomkom na rozdiel od emisií z pecí s tradičným roštom. Pre to sú naše pece pod všetkými platnými limitmi v Európe. NunnaUuni je tiež voľba vhodná pre životné prostredie.

Teplo-akumulačné pece od NunnaUuni sú testované skúškou teplo-akumulačných pecí (CE EN 15250). Skúška určuje tepelnú energiu získanú počas jedného kúrenia. Okamžitá tepelná efektivita a nízke emisie dymových plynov počas horenia, od momentu, kedy sa drevo vznieti, sú taktiež brané do úvahy.Menej sadze, viac tepla