Injektorové teplo zaručuje tepelnú efektivitu aj u ľahkých pecí

Spoločnosť NunnaUuni vložila systém efektívneho uskladňovania tepla a jeho dlhotrvajúceho uvoľňovania aj do ľahkých pecí. Tieto pece, ktoré vznikli ako výsledok dlhotrvajúceho vývoja, voláme injektorové. Základ vynálezu je injektorová akumulácia vnútri pece.

Injektorová akumulácia prevádza teplo tvorené počas spaľovania rýchlo do mastencových častí konštrukcie pece, čo dovoľuje schladenie dymových plynov na bezpečnú úroveň; je to taktiež veľmi efektívne. Injektorová pec uvoľňuje uskladnené teplo jeho rovnomerným dlhotrvajúcim vyžarovaním založeným na rovnakom princípe ako pri veľkých peciach.

Injektorová pec zaisťuje bezpečné teploty v komíne

Drevo je spaľované efektívne a čisto za vysokých teplôt, a to 800 – 1200 °C. Tieto teploty v peci zvyšujú teplotu v komíne tradičných ľahkých pecí a kachlí na nebezpečnú úroveň. Príliš vysoké teploty v komíne môžu spôsobiť prehriatie izolácie strechy na mieste, kde ňou prechádza komín, čo vytvára riziko vzniku ohňa v okolitých konštrukciách.

Teploty v komíne injektorových pecí ostávajú počas procesu horenia na bezpečnej úrovni. Teplota horenia v ohnisku môže dosiahnuť hodnotu až 1200 °C. Injektorová akumulácia prevádza tepelnú energiu z horúcich dymových plynov do mastencových konštrukcií pece, čo umožňuje ochladenie plynov na bezpečnú úroveň 300 °C ešte pred tým, než dôjdu do komína.

Viac o injektorových peciach a ich fungovaní tu.


Priemerná teplota dymových plynov
prechádzajúcich komínomPo jednom metri injektorová pec zachytáva
a uskladňuje väčšinu vyprodukovanej tepelnej
energieTeplota dymových plynov v ohnisku