Nie všetky kamene sú rovnaké. Ani mastence nie.

Medzi vlastnosťami rozličných druhov mastenca sú veľké rozdiely – tieto rozdiely ovplyvňujú odolnosť aj tepelné vlastnosti pecí. Veľká časť ložísk fínskeho mastenca sa nachádza v Nunnanlahti blízko Juuky. Experti na pece z NunnaUuni rozpoznali rozdiely v druhu mastenca nachádzajúceho sa na tomto území a získali exkluzívne práva na ložisko mastenca Mammutti, ktorý je extrémne odolný a uskladňuje teplo efektívne.

70% tepelnej energie tvorenej počas spaľovania dreva sa uskladňuje prostredníctvom ohniska. Preto používame mastenec Mammutti v ohniskách všetkých našich teplo-akumulačných pecí a rúr. Mastenec Mammutti sa skladá z jemnozrnného magnezitu a silne orientovaného mastenca. Dokáže zniesť extrémne vysoké teploty horenia v ohnisku, až viac ako 1000 stupňov Celzia, uskladňuje tepelnú energiu rýchlo tvorenú teplom v ohnisku a vedie teplo efektívne do ďalších častí konštrukcie pece.

Zvyšných 30% tepla sa uskladňuje v iných častiach konštrukcie pece prostredníctvom dymovodov. Používame druhy mastenca, ktoré sú obzvlášť vhodné pre vedenie tepla cez dymovody a tiež ako povrchový materiál: šíria teplo z horúcich častí pece do smerom k vonkajšiemu povrchu a do miestnosti. Konštrukcia pece a orientácie vrstevnatosti v mastenci Mammutti zaisťujú, že teplo je uvoľňované rovnomerne a po veľmi dlhú dobu.


Výber správneho druhu mastenca vyžaduje vysokú úroveň odbornosti: preto identifikujeme druhy kameňa už bani ešte pred tým, než kameň vyťažíme. Každá z našich pecí bola vyrobená s dávkou veľkej profesionálnej hrdosti. Ako dôkaz poskytujeme päťročnú záruku odolnosti kamenných častí a tepelných vlastností všetkých našich produktov.

Dlhotrvajúce teplo s jedinečným mastencom

Mastenec Mammutti má jedinečnú, silne orientovanú štruktúru, čo ho robí veľmi vhodným pre vysoké teploty v ohniskách.Vrstva periklasu vytvorená na povrchu mastenca Mammutti garantuje odolnosť ohniska.