Používanie pece

Správnym používaním pecí sa môžete uistiť, že spaľovanie je tak efektívne a čisté, ako sa len dá. Charakteristiky rozličných pecí a spôsoby ich použitia sa líšia, preto by ste si vždy mali starostlivo prečítať inštrukcie ohľadom vašej pece.

Umiestnite pec centrálne

Pec bude poskytovať teplo najlepšie, keď ju umiestnite na centrálne, otvorené miesto. To umožňuje teplu vyžarovať tak do šírky, ako je možné. Z praxe, pec poskytuje teplo najlepšie na miestach, kde ju možno vidieť.

Doručenie všetkých teplo-uskladňovacích pecí NunnaUuni zahrňuje aj inštaláciu pece. Autorizovaný inštalatér NunnaUuni zmontuje vašu pec a spojí ju s existujúcim komínom.

Na to inštalatér založí prvý oheň a vykoná test vyhrievania. Inštalatér vám tiež poskytne aj potrebné rady a poučenia ohľadom správnehp používania pece.

Pozri tiež > Drevo / Zakladanie ohňa a horenie dreva / Údržba