Výhrevnosť rozličných druhov dreva sa líši

Na kúrenie používajte len suché drevo. Horí dobre a má najlepšiu tepelnú efektivitu. Ak je drevo vlhké, jeho teplota horenia klesá, efektivita pece sa redukuje a množstvo škodlivých emisií sa zvyšuje. Vlhkosť odparená z vlhkého dreva môže tiež kondenzovať na povrchu dymovodov, čo znižuje ťah.

Energia v dreve, ak je obsah vody 25% a 40%.


Diagram znázorňujúci o koľko viac dreva musí zhorieť vzhľadom na energiu brezového dreva, aby bolo získané rovnaké množstvo energie.

Napríklad, musíte spáliť zhruba o 40% viac jelšového dreva než brezového.

Palivové drevo je suché, ak je čerstvé, posekané a uskladnené na vzdušnom mieste chránenom pred dažďom. Doba sušenia rozličných druhov dreva sa líši. Suché drevo môžete identifikovať tak, že udriete dvomi polenami o seba a budete počuť čistý zvuk. Doneste palivové drevo dovnútra najmenej dva dni pred použitím.

Nepáľte impregnované drevo, drevotriesku, škatule od džúsov alebo napríklad magazíny. Uvoľňujú látky, ktoré sú škodlivé pre pec aj životné prostredie.

Pozri tiež > Zakladanie ohňa a horenie dreva / Údržba