Spaľovanie vyžaduje množstvo vzduchu

Pred založením ohňa skontrolujte, či je v peci dostatok vzduchu a komínový ťah. Môžete skontrolovať, či má studená pec dostatočný ťah miernym otvorením dverí pece a zapálením zápalky. Ak sa plameň neotočí smerom k ohnisku, v komíne nie je dostatočný ťah. V tom prípade odstráňte poklop na sadze a ohrejte komín napríklad teplovzdušnou pištoľou alebo zapálením novín.

Drevo vyžaduje množstvo vzduchu, aby horelo. Položte drevo do ohniska tak, aby vzduch potrebný pre spaľovanie mohol voľne prúdiť okolo dreva. Správne uloženie a množstvo dreva možno nájsť v inštrukciách pre používanie produktu. Pre založenie ohňa používajte menšie drevo s priemerom 3 - 5 cm (pre sporáky max. 3 cm). Usporiadajte drevo voľne a pridajte dostatok materiálu na podpaľovanie uprostred alebo navrch dreva. Potrhané a pokrčené noviny sú jedným z najlepších materiálov na podpaľovanie.

Nepoužívajte zápalnú tekutinu na zakladanie ohňa.

Prosím, všimnite si! Musíte vždy zapaľovať drevo na dne mastencovej pece od NunnaUuni.

Metóde vyvinutej spoločnosťou NunnaUuni vyhovuje najviac zapálenie dreva na dne. Metóda horenia Golden Fire je založená na správnom smere prúdiaceho vzduchu, čo zaisťuje správne množstvo vzduchu použité v rozličných fázach horenia.

Vďaka metóde Golden Fire je drevo splyňované a horí neustále za vysokých teplôt, ktoré dosahujú až 800 - 1200 stupňov Celzia počas procesu horenia. Vysoká teplota horenia zlepšuje energetickú efektivitu pece a tiež redukuje škodlivé emisie.

Vždy si pozorne prečítajte inštrukcie špecifické pre vašu pec a riaďte sa nimi pri zakladaní ohňa.

Rýchle spaľovanie žeravého popola robí kúrenie efektívnejším.

Drevo sa prikladá zhruba po polhodine po zhorení predchádzajúceho množstva. Teraz možno použiť drevo s priemerom 8 - 10 cm (pri sporákoch 5 - 8 cm). Riaďte sa inštrukciami špecifickými pre vašu pec, ak ide o maximálne množstvo dreva a dobu ohrevu.

Uistite sa, že komínový ťah je vyhovujúci v celom priebehu kúrenia. Ak nie je dostatok komínového ťahu alebo vzduchu potrebného pre spaľovanie, tak sa sadze a uhlíkové usadeniny hromadia v dymovodoch a komíne. Uhlíkové usadeniny redukujú tepelnú kapacitu a taktiež vzniká nebezpečenstvo požiaru. Komínový ťah je správny, keď drevo horí rovnomerne s neustálym pukaním a svetlým plameňom.

Počas horenia nechajte dvere pece zatvorené. Nenechávajte drevo horieť bez dohľadu.
Fáza žeravého popolu začína, keď polovica dreva, ktoré bolo priložené naposledy, zhorela. Kúrenie je najefektívnejšie, keď žeravý popol horí rýchlo. Spaľovanie sa zrýchľuje, keď zväčšíte množstvo prúdiaceho vzduchu buď regulovaním pece, alebo priložíte drevo.

Počas horenia žeravého popolu sa generuje nebezpečný kysličník uhoľnatý. Zatvorte dymovú klapky po zhorení žeravého popola, keď už oheň nežiari.

Pozri tiež > Drevo / Údržba